Garantiitingimused

FACITA OÜ
Reg.nr. 10801340
KMKR EE100718645
Pühi küla,Kambja vald, 62019 Tartu maakond
Tel/fax: 7 353 850
E-mail: info@facita.ee

GARANTIITINGIMUSED

Alates toote üleandmisest annab Facita mööblile 2- aastase garantii.
Garantiiremondi taotlemiseks peab ostja pöörduma Facita esindusse ning esitama kirjaliku pretensiooni ja ostu tõendava dokumendi,millel on märgitud ostmise või üleandmise kuupäev ja ostetud toote nimetus.
Kui tegemist on garantii alla kuuluva juhuga, teeme parandustööd ostja juures kohapeal. Kui see ei ole võimalik, transpordime mööbli omal kulul parandustööde tegemiseks ettenähtud kohta.
Kui taotlus ei vasta garantiitingimustele, tuleb remont ja vahetatavad detailid tasuda ostjal.
Lahkarvamuste korral tellitakse sõltumatu ekspertiis, mille maksumuse hüvitab kahju põhjustanud pool. (Juhul, kui kokkulepet ei saavutata siis lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktide alusel Harju Maakohtus).
Garantii ei laiene mehaanilistele vigastustele, vee- ja kuumakahjustustele.
Tootja ei vastuta toodete mittekvaliteetseks muutumise eest , kui ruumide suhteline õhuniiskus on kas üle- või alla 30 – 60 %.

Garantii katkeb, kui

  • mööblile on lisatud algselt mitte ettenähtud detaile;
  • mööblit pole kasutatud vastavalt otstarbele ning kasutusjuhendi nõudeid ja soovitusi on eiratud;
  • garantiiaja jooksul on mööblit ümber paigutatud ning sellest tulenevalt on mööblit lõhutud või on reguleeringud paigast läinud;
  • kui mööbli vigastused on tekkinud selle oskamatu käsitlemise, hoidmise või transportimise tagajärjel;
  • mööblit on garantiiaja jooksul ise remonditud või valesti hooldatud;

Garantii alla ei kuulu

  • kergesti purunevad materjalid ( tehismaterjalid, klaas vms);
  • loomulik kulumine, mehaanilised vigastused ja pleekimine;
  • kliendi poolt mööblisse installeeritud elektri- ja lisaseadmed;
  • hooldustööd, mille vajalikkus selgus garantiiajal;
Kontakt

FACITA OÜ

Reg.kood 10801340

Aadress: Pühi küla, Kambja vald, 62019 Tartu maakond
Üldtelefon: 7 353 850
E-post: info@facita.ee